현재 위치
  1. PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

PRIVACY POLICY


1. GIỚI THIỆU


1.1        Ứng dụng Stylebox và trang web (stylebox2u.com, abcstudio.co) được điều hành bởi ABC Studio Co., Ltd., các chi nhánh trực thuộc và các tổ chức liên quan (sau đây được đề cập riêng là “Công ty”, và đề cập chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi” trong Chính sách này). Công ty cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả người dùng trên Ứng dụng Stylebox và trang web Stylebox (stylebox2u.com) (sau đây được đề cập chung là “Stylebox”). Người dùng được hiểu là cá nhân có tài khoản trên Stylebox (sau đây gọi là “Người Dùng”). Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (sau đây đề cập là "Chính sách Bảo mật" hay "Chính sách") được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng xem phần "Thắc mắc? Liên hệ với Chúng tôi" ở Mục 18 của Chính Sách Bảo Mật này.


1.2 Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Stylebox, hay sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp thông qua Stylebox (sau đây đề cập chung là “Dịch vụ”), Người Dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người Dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP Stylebox. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Stylebox. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người Dùng được hiểu là Người Dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.2. Stylebox THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?


2.1 “Dữ liệu cá nhân” là các thông tin, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người có thể được xác định danh tính từ thông tin đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập. Ví dụ thường gặp của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm: Họ tên, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ, thông tin liên lạc, v.v….


2.2 Chúng tôi sẽ/có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của Người Dùng khi:


a. Người Dùng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp cho Chúng tôi dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác giữa Người Dùng với Chúng tôi, hoặc khi Người Dùng sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi;


b. Người Dùng tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, fax, gặp trực tiếp, thông qua phương tiện truyền thông trên nền tảng mạng xã hội và thư điện tử;


c. Người Dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc tương tác, sử dụng các Dịch vụ trên Stylebox. Điều này bao gồm thông qua các tập tin Cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Người Dùng tương tác với Stylebox;


d. Người Dùng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Chúng tôi;


e. Người Dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin phản hồi, góp ý, khảo sát hoặc khiếu nại về Dịch vụ;


f. Người Dùng tham gia vào một cuộc thi và sự kiện do Chúng tôi tổ chức;


g. Người Dùng gửi Dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi vì bất cứ lý do nào;


h. Và bất cứ trường hợp, tình huống nào khác mà Dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể được cung cấp, tiết lộ cho Chúng tôi với hành vi tương tác có hoặc không có chấp thuận rõ ràng của Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Stylebox.


Với việc sử dụng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác trên Stylebox, Người Dùng thừa nhận đã biết về các khả năng thu thập Dữ liệu cá nhân và đồng ý các Dữ liệu cá nhân của Người Dùng có thể được thu thập theo bất cứ cách nào hợp pháp được đề cập trong Chính sách này.


2.3 Khi Người Dùng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Stylebox, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về thiết bị của Người Dùng và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của Người Dùng. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, hoặc mã định danh thiết bị di động (IMEI) cho thiết bị của Người Dùng, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), lịch sử truy cập vào Stylebox. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục Đích (được quy định tại Điều 9.1 dưới đây).


2.4 Stylebox có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của Người Dùng bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v.. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục Đích bao gồm cả các Dịch vụ dựa trên địa điểm do Người Dùng yêu cầu hoặc cung cấp cho Người Dùng những thông tin liên quan tới địa điểm đó hoặc cho phép Người Dùng chia sẻ vị trí của Người Dùng cho Người Dùng khác. Đối với hầu hết các thiết bị di động, Người Dùng có thể rút lại sự cho phép lấy thông tin vị trí của Người Dùng thông qua mục cài đặt điện thoại. Nếu Người Dùng có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ xác định vị trí trên thiết bị di động của Người Dùng, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị.


2.5 Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:


Họ tên;


Số điện thoại di động;


Hoặc Địa chỉ email (nếu chọn đăng nhập bằng email);


Hoặc tên tài khoản facebook và ảnh đại diện (nếu chọn đăng nhập bằng Facebook).


Hoặc tên tài khoản google và ảnh đại diện (nếu chọn đăng nhập bằng google).


 Hoặc tên tài khoản Apple và ảnh đại diện (nếu chọn đăng nhập bằng Apple).


Bất kỳ thông tin nào khác về Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập và/hoặc sử dụng Dịch vụ trên Stylebox, thời điểm Người Dùng sử dụng các Dịch vụ trên Stylebox.


Nếu Người Dùng không muốn cung cấp các thông tin nói trên hay Người Dùng có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi. Khi Người Dùng không tham gia hoặc không còn đồng ý với bất cứ nội dung nào của Chính sách này của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của Người Dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như việc xác định vị trí để cung cấp dịch vụ giao hàng sẽ không hoạt động nếu Người Dùng không cho phép Stylebox truy cập vị trí của Người Dùng.3. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN


Một số chức năng nhất định của Dịch vụ yêu cầu Người Dùng sẽ phải tạo một tài khoản Người Dùng và cung cấp một số Dữ liệu cá nhân. Khi tạo tài khoản, Người Dùng sẽ chọn một tên Người Dùng và mật khẩu đăng nhập vào tài khoản. Tên Người Dùng và mật khẩu của Người Dùng sẽ được sử dụng để Người Dùng có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của Người Dùng. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Người Dùng cung cấp thêm một số thông tin không bắt buộc như giới tính, ảnh đại diện, v.v…..4. TRUY CẬP Stylebox


Như với hầu hết các trang web hay ứng dụng khác, thiết bị của Người Dùng có thể sẽ gửi đến Stylebox một số thông tin cá nhân mà Người Dùng dùng để đăng nhập. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP của thiết bị truy cập, hệ điều hành, tên trình duyệt/tên phiên bản, các trang web/ứng dụng tham khảo, trang yêu cầu, ngày/giờ, và đôi khi là một "Cookie" (có thể được vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Người Dùng) để giúp Stylebox ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người Dùng. Nếu Người Dùng đã đăng nhập, thông tin này sẽ được ghi nhận và lưu tại tài khoản cá nhân của Người Dùng. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê nặc danh để cho phép Chúng tôi nắm được thói quen truy cập của Người Dùng.5. COOKIES


5.1 Chúng tôi có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp Chúng tôi cải thiện Stylebox và các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp trên Stylebox, hoặc giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng cho phép Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của Người Dùng và cho Chúng tôi biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc Stylebox được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên Stylebox. Chúng tôi có thể liên kết các thông tin Cookies đến các Dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các Người Dùng đã cho vào giỏ hàng và các trang Người Dùng đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của Người Dùng và theo dõi việc sử dụng Stylebox.


5.2 Người Dùng có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu Người Dùng làm điều này Người Dùng có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của Stylebox hoặc Dịch vụ của Chúng tôi.6. XEM, TẢI NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO


Giống như khi duyệt web/app bằng trình duyệt, khi Người Dùng xem nội dung quảng cáo, truy cập các đường link khác trên Stylebox hoặc thông qua các Dịch vụ của Chúng tôi, hầu hết các thông tin sẽ được gửi cho Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, nội dung quảng cáo …), nhưng thay vì gửi lượng truy cập, máy tính/thiết bị di động của Người Dùng gửi đến Chúng tôi thông tin về nội dung, mẩu quảng cáo và/hoặc phần mềm được cài đặt trong quá trình sử dụng Dịch vụ và/hoặc Stylebox (nếu có).7. CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ


Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ Người Dùng qua email, tin nhắn SMS và các hình thức tương tác khác. Để hỗ trợ Người Dùng, Chúng tôi sẽ yêu cầu Người Dùng cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động; ngoài ra, Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được khi Người Dùng yêu cầu hỗ trợ cho mục đích duy nhất để hỗ trợ Người Dùng theo yêu cầu, và Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác.8. KHẢO SÁT NGƯỜI DÙNG


Trong từng thời điểm, Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ phía Người Dùng thông qua các cuộc khảo sát. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là hoàn toàn tự nguyện, do đó Người Dùng có thể lựa chọn cung cấp hoặc không các thông tin cho Chúng tôi. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như địa chỉ email), và các thông tin nhân khẩu (như sở thích hay độ tuổi). Thông tin thu được từ khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích khảo sát, cải thiện chất lượng và sự hài lòng về Dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào, ngoài các đơn vị tư vấn giúp chúng tôi thực hiện, quản lý và đánh giá kết quả khảo sát, nếu có.9. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?


9.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây (gọi chung là “Mục Đích”):


a. Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Người Dùng với Chúng tôi hoặc giao dịch, tương tác của Người Dùng với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc trên một nền tảng của bên thứ ba;


b. Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Stylebox, tài khoản của Người Dùng, mối quan hệ của Người Dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của Người Dùng;


c. Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Người Dùng cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của Người Dùng;


d. Cải thiện trải nghiệm của Người Dùng khi sử dụng Dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của Người Dùng, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Người Dùng có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, và cho phép Chúng tôi liên lạc với Người Dùng nếu cần thiết;


e. Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng, phản hồi, hoàn thành và/hoặc giải quyết một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Người Dùng về Dịch vụ nhất định và thông báo cho Người Dùng về những vấn đề về Dịch vụ và/hoặc các hoạt động bất thường của tài khoản;


f. Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào Người Dùng cuối được áp dụng;


g. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của Người dùng khác;


h. Để định danh và/hoặc xác minh tài khoản Người Dùng;


i. Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;


j. Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Người Dùng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Người Dùng;


k. Để thông báo, liên hệ với Người Dùng qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Người Dùng với Chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Người Dùng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với Người Dùng qua thư điện tử, tài liệu hoặc thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Người Dùng như họ tên, địa chỉ nhận thư sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.


l. Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;


m. Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Người Dùng, và hiểu sở thích của Người Dùng với các Dịch vụ của Chúng tôi;


n. Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho Người Dùng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Stylebox cộng tác hay làm việc với) mà Stylebox (hoặc tổ chức liên quan) đang cung ứng, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho Người Dùng qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía Người Dùng;


o. Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Stylebox hoặc chi nhánh, công ty có liên quan với Stylebox chịu ràng buộc;


p. Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;


q. Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và/hoặc quy định của Stylebox;


r.  Để kiểm toán Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Stylebox;


s. Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Người Dùng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;


t. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Người Dùng, cho dù trong hay ngoài thẩm quyền tài phán đối với Người Dùng;


u. Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch kinh doanh liên quan đến tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch kinh doanh hoặc tài sản tiềm năng mà Stylebox là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến Stylebox và/hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/tổ chức liên quan của Stylebox với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm các bên thứ ba tham gia vào giao dịch như vậy. “Giao dịch kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;


v. Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Người Dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Người Dùng.


9.2  Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập, nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của Người Dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Người Dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.10. CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI


Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Người Dùng hoặc sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng với bên thứ ba là các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Người Dùng và bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận cho Người Dùng để tiến hành giao dịch mà không cần sự can thiệp của Stylebox11. Stylebox BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ THẾ NÀO?


Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người Dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của Người Dùng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà Dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu Người Dùng ngừng sử dụng Stylebox hoặc Dịch vụ, hoặc quyền sử dụng Stylebox và/hoặc các Dịch Vụ của Người Dùng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người Dùng.
12. Stylebox CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG KHÔNG?


12.1 Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:


a. Các công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan của Chúng tôi;


b. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;


c. Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Stylebox, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân của Người Dùng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch kinh doanh mà Stylebox hoặc hoặc các công ty có liên quan tham gia; và


d. Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin dành cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích trên.


12.2 Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của Người Dùng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân về Người Dùng.


12.3 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng, thì quyền đó vẫn tiếp tục được áp dụng.


12.4 Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được lưu trữ trên Stylebox; hệ thống có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.13. THÔNG TIN THU THẬP CỦA BÊN THỨ BA


13.1 Stylebox sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba (“Các Dịch vụ Phân tích 3P”), bao gồm Google Analytics, một dịch vụ phân tích web/app được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Các Dịch vụ Phân tích 3P sử dụng Cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính/thiết bị di động của Người Dùng, để giúp Stylebox phân tích cách Người Dùng sử dụng Stylebox. Các thông tin được tạo ra bởi Cookies về việc sử dụng của Người Dùng trên Stylebox sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Các Dịch vụ Phân tích 3P trên các máy chủ ở các quốc gia khác nhau. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc Người Dùng sử dụng Stylebox, soạn thảo các báo cáo về hoạt động của Stylebox để Stylebox điều hành Stylebox và các Dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên Stylebox và sử dụng Internet. Các Dịch vụ Phân tích 3P cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định pháp luật, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Các Dịch vụ Phân tích 3P. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Người Dùng với bất kỳ dữ liệu khác được Các Dịch vụ Phân tích 3P nắm giữ.


13.2  Chúng tôi, cùng với bên thứ ba, trong từng thời điểm, có thể cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ hoặc Stylebox. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của Người Dùng, bao gồm tên, ID Người Dùng, địa chỉ IP máy tính của Người Dùng hoặc những thông tin khác như Cookies mà Người Dùng đã từng cài đặt hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng/trang web của Người Dùng. Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của Stylebox. Chúng tôi khuyến khích Người Dùng đọc kỹ điều khoản và các chính sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.14. KHUYẾN CÁO VỀ AN NINH VÀ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA


14.1    CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP CHO TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người Dùng mà Chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của Người Dùng được lưu trữ trong mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho Dữ liệu cá nhân này. Khi Người Dùng đặt hàng hoặc truy cập vào tài khoản của Người Dùng, Chúng tôi khuyến cáo Người Dùng sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà Người Dùng cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.


14.2 Trong nỗ lực cung cấp cho Người Dùng Dịch vụ với giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và/hoặc cài đặt nền tảng bên trong các trang web hoặc tích hợp Stylebox trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để hợp tác cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ khác và/hoặc các tính năng khác mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web liên kết có chính sách bảo mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Thậm chí nếu người thứ ba là bên liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web, ứng dụng được liên kết hoặc tích hợp đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Stylebox) có thể không được tiếp nhận bởi Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web, ứng dụng liên kết, tích hợp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của Người Dùng và do đó khi truy cập chúng, Người Dùng phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Stylebox và các liên kết đặt trên đó hoặc khi Stylebox được tích hợp trên trang web của một bên thứ ba; nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).15. TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TỪ NƯỚC NGOÀI?


Nếu Người Dùng đang truy cập Stylebox hoặc sử dụng Dịch vụ trên Stylebox từ địa phận bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Chúng tôi từ nước ngoài, hãy lưu ý rằng việc cung ứng Dịch vụ có thể bị gián đoạn vì Dịch vụ và Stylebox được thiết lập dành riêng cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Dữ liệu cá nhân của Người Dùng và/hoặc thông tin vẫn được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, nơi đặt các máy chủ của Chúng tôi, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Chúng tôi được điều hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bằng cách sử dụng Stylebox hoặc sử dụng Dịch vụ trên Stylebox, Người Dùng thừa nhận rằng Dữ liệu cá nhân của Người Dùng và/hoặc thông tin có thể được chuyển giao cho các cơ sở của Chúng tôi và các bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ nó như mô tả trong Chính sách Bảo mật này.16. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG THAM GIA, BỎ, YÊU CẦU TRUY CẬP, HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI?


16.1 Từ chối nhận và Hủy Đồng ý


a. Để sửa đổi đăng ký nhận tin qua thư điện tử của Người Dùng, xin vui lòng cho Chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 18. Hãy lưu ý rằng Người Dùng vẫn sẽ nhận được thư điện tử đã được gửi đi trước khi Người Dùng thực hiện thông báo sau thời điểm gửi thư theo lịch trình tự động.


b. Người Dùng có thể rút lại sự đồng ý của Người Dùng đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê trong Mục 18.


  • Người phụ trách : Lê Gia Điền

  • Customer Care Dept.

  • 0779-124-568

  • style@abcstudio.co


c. Một khi Chúng tôi đã nhận được một yêu cầu rõ ràng về việc hủy đồng ý của Người Dùng và xác minh danh tính của Người Dùng, Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của Người Dùng cho việc hủy đồng ý đó, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách thức nêu trong yêu cầu của Người Dùng. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của Người Dùng hoặc hiểu được các chỉ dẫn của Người Dùng, Chúng tôi sẽ liên hệ với Người Dùng để làm rõ yêu cầu của Người Dùng.


d. Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của Người Dùng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc hủy chấp thuận này. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của Người Dùng về sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng, điều này có thể có nghĩa rằng Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Người Dùng, Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Người Dùng và/hoặc hợp đồng Người Dùng có với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng.16.2 Yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân


a. Nếu Người Dùng đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, Người Dùng có thể trực tiếp truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi thông qua mục Cài đặt Tài khoản trên Stylebox. Nếu Người Dùng chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, Người Dùng có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hiện đang dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Chúng tôi. Chúng tôi cần có đủ thông tin từ Người Dùng để xác định danh tính của Người Dùng cũng như bản chất yêu cầu của Người Dùng để có thể xử lí yêu cầu của Người Dùng. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi tại địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Mục 18.


b. Đối với yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người Dùng để xử lý yêu cầu đó, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Dùng các Dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể đáp ứng cho Người Dùng trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về thời gian sớm nhất có thể trong phạm vi mà Chúng tôi có thể cung cấp cho Người Dùng các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Chúng tôi có thể miễn trừ một số loại nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi việc yêu cầu truy cập của Người Dùng.


c. Đối với yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, một khi Chúng tôi có đầy đủ thông tin từ Người Dùng để xử lý, Chúng tôi sẽ:


i. Chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng trong vòng 30 ngày. Trường hợp Chúng tôi không thể làm như vậy trong vòng 30 ngày, Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Dùng về thời gian sớm nhất mà Chúng tôi có thể thực hiện. Tuy nhiên, Chúng tôi bảo lưu quyền, căn cứ theo pháp luật áp dụng, loại trừ một số loại thông tin nhất định của Dữ liệu cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi cũng như quy định các tình huống mà việc sửa đổi là không cần thiết mặc dù Người Dùng có yêu cầu;


ii. Chúng tôi sẽ gửi các Dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa tới mọi tổ chức khác mà Chúng tôi đã tiết lộ các Dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện, trừ khi các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh nào.


d. Không bị ảnh hưởng bởi điểm c (i) trên, nếu Người Dùng yêu cầu, Chúng tôi có thể gửi các dữ liệu cá nhân đã chỉnh sửa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà Chúng tôi đã tiết lộ các dữ liệu cá nhân này trong vòng 01 năm trước ngày điều chỉnh được thực hiện.


e. Chúng tôi sẽ/có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý các yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Người Dùng. Nếu Chúng tôi quyết định thu phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Dùng một ước tính bằng văn bản về việc tính phí. Xin lưu ý rằng Chúng tôi không cần phải trả lời hoặc xử lý với yêu cầu truy cập của Người Dùng, trừ khi Người Dùng đã đồng ý trả tiền phí.


f. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Người Dùng dựa theo với các quy định đã nêu trong các luật liên quan, luật yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp quy định.17. XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN?


a. Về nguyên tắc, Công ty hủy thông tin ngay lập tức sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng mà không chậm trễ: với điều kiện là, nếu bất kỳ thông tin nào cần được lưu giữ theo yêu cầu của luật pháp và các quy định có liên quan, Công ty sẽ lưu giữ thông tin đó trong khoảng thời gian theo yêu cầu bởi các luật và quy định đó trước khi tiêu hủy và trong trường hợp đó, thông tin cá nhân được lưu trữ và quản lý riêng sẽ không bao giờ được sử dụng cho các mục đích khác. Cách thức hủy: bản cứng của thông tin cá nhân hủy bằng cách băm nhỏ bằng máy nghiền hoặc đốt; và xóa thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử bằng phương pháp công nghệ khiến thông tin đó không được khôi phục.


b. Về nguyên tắc, Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân của người dùng ngay lập tức khi mục đích thu thập và sử dụng đã đạt được, các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý được đáp ứng hoặc người dùng yêu cầu. Với điều kiện là, nếu được yêu cầu lưu giữ thông tin, Công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.18. CÂU HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


a. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật của Chúng tôi hoặc các giao dịch của Người Dùng với các Dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Stylebox.


b. Nếu Người Dùng có bất kỳ khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng hoặc về cách thức Chúng tôi đang thực thi luật, Chúng tôi hoan nghênh Người Dùng liên hệ với Chúng tôi. Hãy liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Stylebox và gửi kèm đơn khiếu nại của Người Dùng.


Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu hoặc thông báo nào về pháp lý, vui lòng gửi đến địa chỉ: style@abcstudio.co.


c. Nếu Người Dùng gửi yêu cầu khiếu nại thông qua thư hay email, vui lòng ghi thông tin vụ khiếu nại về việc áp dụng luật liên quan đến an toàn thông tin cá nhân ở mục tiêu đề thư. Việc này sẽ giúp Chúng tôi xử lý yêu cầu của Người Dùng nhanh chóng bằng cách chuyển yêu cầu đó sang bộ phận chịu trách nhiệm của Chúng tôi để tiếp tục xử lý. Ví dụ, Người Dùng có thể thêm vào mục tiêu đề email/thư nội dung “Khiếu nại về sự riêng tư”.


Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của Người Dùng trong thời gian sớm nhất có thể.19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH


Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


 


Chỉnh sửa lần cuối: ngày 17/05/2023

  • COMPANY ABC Studio Co. Ltd
  • CEO 곽세혁
  • E-MAIL abc@abcstudio.co
  • PHONE 02-309-9988
  • ADDRESS 2th fl., 128, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea